برق الکترونیک و ابزار دقیق

مهندسی برق و الکترونیک با تکیه بر علم شناخت رفتار الکترون ها به کسب تکنولوژی های جدید اقدام می کند. در گذشته مهندسی عموماً به طراحی و ساخت وسایل مکانیکی اطلاق می شد، اما با به کارگیری الکتریسیته در صنایع، از حجم ابزارها و دستگاه ها کاسته شد و صنایع پیچیده تر گردید.

 مهندسی ابزار دقیق(Instrumentation engineering)زیر شاخه‌ای از مهندسی برق کنترل است، که با بهره‌گیری از ابزارهای اندازه‌گیری به کنترل کمیت‌های فیزیکی می‌پردازد. مهندسی ابزار دقیق بطور گسترده به طراحی و کنترل سیستم‌های صنعتی نظیر سنسورها، ترانسمیترها، دستگاه‌های اندازه‌گیری و کنترل کننده‌ها، می‌پردازد.