جایگاه سوخت گیری گاز طبیعی فشرده

شنبه, 20 مرداد,1397

بطور کلی هر جایگاه سوخت گیری گاز طبیعی فشرده (CNG) از اجزای مختلفی تشکیل میشود که مهمترین آن ها شامل :۱- میترینگ ۲-خشک کن ها (درایر) ۳-کمپرسور ۴-بانک مخازن ۵- توزیع کننده ها (دیسپنسر) 

میزان گاز ورودی به جایگاه و فشار خط توسط میترینگ اندازه گیری می گردد بعد از بخش میترینگ گاز وارد خشک کن (درایر)، که وظیفه رطوبت گیری از گاز را عهده دارد می شود. گاز خروجی از درایر جهت فشرده سازی وارد کمپرسور شده و طی چندین مرحله فشرده سازی فشار گاز ورودی بیش از 200 بار افزایش می یابد سپس گاز پرفشار خروجی جهت ذخیره سازی وارد بانک مخازن شده و نهایتا توسط دیسپنسرها که آخرین مرحله جایگاه ها می باشند به مشتریان عرضه می گردد. 

 

انصراف از نظر