تقویم آموزشی

 تقویم آموزشی مرداد ماه 1397

 

عنوان دوره آموزشیزمان برگزاریهزینه دوره (تومان)
بازرسی و تایید نوع خودرو بر اساس استانداردهای 85 گانه  27 الی 30 1.200.000
تربیت متخصص تایید نوع خودرو، مخازن و قطعات CNG برای مدیران فنی (17020و7598) 16 الی 19 1.000.000
بازرسی ادواری پلکان برقی هفته چهارم مرداد 500.000
دوره جامع بازرسی جرثقیل هفته سوم و چهارم مرداد و هفته اول شهریور 1.400.000
دوره مایعات نافذ سطح I & II هفته اول مرداد 1.000.000
دوره ذرات مغناطیسی سطح I & II هفته دوم مرداد 1.000.000
آموزش تخصصی طراحی و بازرسی دوره ای دیگ بخار و آبداغ (4231 و BS EN 12953) هفته دوم مرداد 9.000.000
بازرسی ادواری دیگ بخار و مخزن تحت فشار هفته چهارم مرداد 8.000.000
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی استاندارد (ISO/IEC 17025:2017 ) هفته چهارم مرداد 450.000